Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az ökológiai gazdálkodás hazai terjedésével felértékelődnek a juhászat sajá-tosságaival foglalkozó kutatások. Az ágazaton belül a báránynevelés takarmá-nyozási kérdéseivel foglalkozó munkánk során – módszertani kérdések megoldá-sa mellett – a hatékonyság javítási lehetőségeit keressük. A kísérletek első éve azt mutatja, hogy az ökológiai gazdálkodásban a báránytakarmánnyal nem sikerült olyan hozamot és olyan naturális hatékonyságot produkálni, mint a konvencio-nális gazdálkodásban az évek során kialakult speciális báránytápokkal. Kísérle-teink alapján a takarmányozás hatékonyságának javításánál a hozamok szerepe kiemelkedő, mert csak a költségcsökkentés nem tűnik járható útnak. A gazdál-kodók számára új takarmányozási technológiák kidolgozása és a jelenlegi piaci akadályok elhárítása szintén megoldásra vár. - With the spread of ecological farming in Hungary, the value of research dealing with the idiosyncrasies of sheep-farming is growing. Within this branch, in the course of work on the question of feeding in lamb rearing – besides solving methodological questions – we are searching for opportunities to improve effectiveness. The first year of experiments showed a lack of success in ecological farming to produce the kind of profit and natural effectiveness achieved by conventional farming using special lamb feeds developed over the years. Based on our tests, the role of profit in the improvement of effectiveness is prominent, because expenditure reduction appears to be the only impossible option. For farmers both the development of new feed technologies and the averting of current market obstacles await solution.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History