Files

Abstract

A mindenkori gazdaságpolitikának nagy szüksége van a mezőgazdasági folyamatok összetevőinek megismerésére, a hatások-ellenhatások múltbeli feltérképezésére ahhoz, hogy a jövő agrárstratégiáját már ezek figyelembevételével alakítsa ki. A vizsgálatok a múltbeli tendencia folytatásaként a búza, a kukorica vetésterületének csökkenését, illetve a napraforgó növekedését vetítik előre. A termésmennyiségek prognózisa azt mutatta, hogy a búza, a kukorica és a napraforgó esetében emelkedés várható, amit a hosszú távú ciklusok jövőben várható konjunktúrája még jobban fel fog erősíteni. Az állatállomány trendjének öt éves előrejelzése alapján kirajzolódott az a korántsem pozitív kép, hogy ha a múltbeli tendenciák tovább folytatódnak a sertés- és a szarvasmarha-állomány további csökkenésére, valamint a baromfiállomány mérsékelt ütemű növekedésére lehet számítani. A múltbeli ciklikus folyamatok folytatódását feltételezve az állatállomány ciklusára vár-hatóan konjunktúra lesz jellemző. Ez a szarvasmarha, a sertés csökkenő alapten-denciáját valószínűleg mérsékli, a baromfi-termelés növekedését pedig erősíti. - There is a great need for prevailing economic policy to know about the components of agricultural processes and to map past effects and counter-effects in order to develop future agricultural strategy taking these things into account. Continuing past trends, investigations project a reduction in the sown area of wheat and corn and an increase in that of sunflower. The prognosis of production quantity shows that an increase can be expected in the case of wheat, corn and sunflower, which will be further strengthened by the expected future boom in the long-term cycles. Based on a five-year forecast of livestock trends a far from positive picture presents itself, if past trends persist, of a continued reduction in pig and cattle population, while the poultry population can be expected to show a moderate rate of increase. Assuming a continuation of previous cyclical processes, the livestock cycle can be expected to be characterised by boom. This will probably mitigate the basic falling trend in cattle and pigs and will strengthen the growth of poultry production.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History