Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Munkámban Debrecen városmarketing-csoportjának tevékenységét vizsgáltam. Az általuk megjelölt három legfontosabb célcsoport igényeit térképeztem fel kvalitatív módszerrel, megvizsgálva ezzel, hogy a célcsoportok által igényelt intézkedések és a városmarketing segítségével kijelölt fejlesztési célok mennyiben fedik egymást. Megállapítottam, hogy a debreceni városmarketing-csoport évről-évre egyre kiforrottabb, egységes szemléletű, átgondolt marketinget valósít meg, de ennek ellenére jelentős erőfeszítések szükségesek a regionális szerep elérése, a helyzet részletes feltárása és a célcsoportokkal folytatott kommunikáció javítása érdekében. - My work examines the activities of Debrecen’s city-marketing group. Using a qualitative method I mapped the requirements of the three most important target groups they identified, thereby investigating the extent to which the measures required by the target groups overlap with the development goals highlighted with the help of the city-marketing group. I discovered that, year on year, the Debrecen city-marketing group implements increasingly mature, thoughtful marketing with a unified approach, despite which however, significant efforts are still required in the interests of achieving a regional role, of uncovering the situation in detail, and of improving communication with the target groups.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History