ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK GYEPTAKARÓINAK HASZNA

Az árvízvédelmi töltések védelmében, az árvizek levonulásában, ezáltal ma-gában az árvízvédelemben a gyepesítésnek jelentős szerepe van. Gazdaságosságát nem lehet egzakt módon bizonyítani, hiszen míg a létesítési és fenntartási költségeket egyértelműen meghatározhatjuk, a bevételi oldal összetett és nehezen számszerűsíthető. Az árvízvédelmi földgátak gyepesítésének társadalmi hasznossága és gazda-sági előnye mégis vitathatatlan: - közvetlen gazdasági haszon: pl. fűtermés értékesítéséből származó bevétel; - közvetett gazdasági haszon: a kockáztatott vagyonérték sikeres védelme, emberélet védelme (nehezen számszerűsíthető, mérése a mikrorizikó (r) fogal-mának bevezetésével vált kivitelezhetővé); - a társadalom számára is több szempontból kedvező hatással van: • rekreációs lehetőséget nyújt a természetbe kirándulóknak; • megfelelő fenntartás esetén a gyomosodás visszaszorításával egészség-ügyi jelentősége is vitathatatlan; • a környezetvédelmi szerepe sem elhanyagolható. Problémát jelent egyelőre, hogy a gátak és a hozzájuk tartozó gyeptakaró fenntartásával foglalkozó állami szerveknek nem áll rendelkezésükre elég forrás, hogy tökéletesen végezhessék munkájukat (fenntartási munkálatokkal, mint pél-dául kaszálással, vagy vegyszeres növényzetszabályozással ezen gyepfelületek esetében is kalkulálni kell), de a társadalmi szemlélet fokozatos változása talán ennek kedvező alakulását is eredményezi a jövőben. XXXXXXXXXXXXXXX The turfing of flood-prevention dykes plays a significant role in the protection of the dykes, the subsidence of floodwaters and, therefore, in actually protecting against flooding. Its economic efficiency cannot be proven in an exact manner, because, while the establishment and maintenance costs can be clearly defined, the income side is complex and difficult to enumerate.


Other Titles:
THE BENEFITS OF TURFING FLOOD-PREVENTION DYKES
Issue Date:
2005
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.54420
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/54420
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/54420
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 49, 6
Page range:
40-48
Total Pages:
9
Series Statement:
THE BENEFITS OF TURFING FLOOD-PREVENTION DYKES
6.
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)