Files

Abstract

Az első hipotézis beigazolódott, valóban van összefüggés a termékek külső szállítási és a raktározási költségei között. Ez minden bizonnyal a logisztikai költségek termékfeldolgozottságtól való függésének tudható be. A második feltevés – a csoportosíthatóság – csak részben igazolódott be. A mi-relit- és tejtermékek például valóban egyfajta tulajdonságaik miatt kerültek egy csoportba, de az üdítő, péksütemény egységekkel, vagyis a másik két csoportalko-tóval már nehezen indokolható az összetartozásuk. Termékfeldolgozottságuk nem egyezik az előző két egységével, igaz elég távol is helyezkedtek el azoktól. A harmadik hipotézis nem igazolódott be. A „Hazai szállítás” változó éppen hogy negatívan mozgott a „Külső szállítás” változótól, nem pedig vele együtt. Ennek oka az lehet, hogy a logisztikailag költséges anyagtulajdonságokkal ren-delkező termékek szállítása relatíve lényegesen olcsóbb a külföldi szállításoknál. A főkomponens-analízis nem hozott tiszta struktúrát. Ha a felmérésnek csak a költségelemzés a célja, érdemesebb a logisztikai költségeket jobban szétbontani. A logisztikai ráfordításoknak ugyanis van egy különleges tulajdonsága. Nagyon sok úgynevezett „trade-off” költségpár található közöttük. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The primary hypothesis has been proven; there really is a relationship between the costs of foreign transport and storage of products. This is almost certainly because the cost of logistics depends on the level of product processing. The second hypothesis that products are classifiable was only partially proven. Frozen and milk products were placed in the same class because of certain similar characteristics, but their coherence with refreshments and bakers’ ware, the other two components of the class, is difficult to justify. The level of processing of the latter products does not correspond to that of the first two components, they do fall far apart. The third hypothesis has not been proven. The “Domestic transportation” variable varied with “Foreign transportation” inversely rather than directly. This is probably because the cost of domestic transport for products with logistically costly material characteristics is significantly cheaper than that of foreign transport. Component analysis did not produce a clear structure. If the aim of a survey is cost analysis then it is well worth to break up the costs of logistics to a greater extent. This is because logistic investments have a special characteristic. They include numerous pairs of “trade-off’s”.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History