THE MANIFESTATION OF HEALTH-CONSCIOUSNESS IN FOOD PREFERENCE AND CONSUMPTION AMONG YOUNG PEOPLE ACCORDING TO AN EMPIRIC STUDY

In our study we set out to find answers to the question of how today’s secondary schools students in Hungary assessed certain food products. We examined in the target group also the development of relationship between the preference of a certain product and its assessment from the health point of view. We assumed that both the preference and assessment of food for its effects on health were not only influenced by the gender of consumers but also by the type of the school attended and to a large extent by the development level of the region of domicile. In conclusion, young people had shown some signs of awareness of what is healthy eating and they had been able to differentiate between healthy and unhealthy foodstuffs, but their consumption was still significantly dominated by what they considered to be pleasant food. A possible consequence of this finding is that nearly a quarter of young people and a third of boys consider themselves suffering from overweight. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a mai magyar középiskolások körében milyen a megítélése az egyes élelmiszeripari termékeknek. Vizsgáltuk, hogy az élelmiszerek kedveltsége és annak egészségesség megítélése között ho-gyan alakul a kapcsolat a vizsgált csoport esetében. Feltételezésünk volt, hogy mind a kedveltséget, mind a különböző élelmiszerek megítélését az egészségesség szempontjából nemcsak a fogyasztók neme, de az iskola típusa és a lakóhely sze-rinti régió gazdasági fejlettsége is nagy mértékben befolyásolja. Összességében megállapítást nyert, hogy bár a fiatalok mutattak olyan jeleket, hogy ismerik az egészséges táplálkozás alapjait, illetve hogy különbséget tudnak tenni egészséges és egészségtelen élelmiszerek között, mégis fogyasztásukat ma még sokkal inkább az élvezeti jellemzők dominálják. Talán ennek is köszönhető, hogy a fiatalok saját magukról kiállított bizonyítványa alapján közel egynegyedük küszködik súlyproblémával – a fiúknak pedig az egyharmada!


Other Titles:
AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG MEGNYILVÁNULÁSA A FIATAL KOROSZTÁLY ÉLELMISZERPREFERENCIÁJÁBAN ÉS FOGYASZTÁSÁBAN EGY EMPIRIKUS KUTATÁS ALAPJÁN
Issue Date:
2005
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.54412
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/54412
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/54412
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 49, Special Edition 12
Page range:
98-112
Total Pages:
14
Series Statement:
XLIX.
Special Edition 12.
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)