Files

Abstract

The Hungarian meat-market can be characterised by intensive transitions both in market actors and product-structure. There is a decrease in the consumption of pork and at the same time in this category an increase in the share of processed meat products. There are also increasing differences in the quality and price-level of processed meat products. This transition highlights the importance of relations between the meat production industry and the meat retail trade. In the framework of a field-study we have analysed the opinions of more than two hundred meat trade specialist on supplier-retailer relationships. The responses have been analysed by one- and multivariate statistics. The results of the research confirm that the overwhelming majority of retailers consider a wide choice of products and flexibility to be a necessary precondition of success. The cheap product-line is no longer in itself enough for the achievement of sustainable market development. Retail enterprises attach great importance to marketing activities undertaken in partnership with the meat industry. The competition between meat suppliers is an especially intensive one in larger towns and in the capital. The maintenance of their partnership with the meat industry is regarded as an important success factor among managers of dynamic, growth-oriented firms. As confirmed by our structural mathematical model, the conflict level between meat-processor and retailer is diminishing with increasing levels of competition. The level of co-operation is increasing with the flexibility of meat producers and the sharing of market intelligence. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A magyar húsipari termékek mind a piaci szereplők, mind a forgalmazott termékek megoszlása szempontjából mélyreható változások tanúi lehetünk. A sertéshús –fogyasztás erőteljesen csökken, és ezen belül nő a húskészítmények aránya. A felodogozott húsipari termékek között minőségben és árban egyre nö-vekvő különbségek tapasztalhatók. Az átalakuló helyzet fokozottan állítja elő-térbe a húsipari-vállalat –élelmiszerkereskedelem közötti kapcsolatrendszer fon-tosságát. Vizsgálataink során több mint kétszáz boltvezető véleményét kérdeztük meg a húskészítmények gyártóival fenntartott kapcsolataikról. A válaszokat egy –és többváltozós matematikai-statisztiaki módszerekkel elemeztük. Kutatásaink azt igazolják, hogy a kereskedelmi vállalkozások meghatározó többsége a siker alapvető feltételének tekinti a széles termékválasztékot és a rugalmas piaci rea-gálást. Önmagában az olcsóságra törekvés már nem elegendő a fenntartható pia-ci növekedés eléréséhez. A vállalkozások nagy jelentőséget tulajdonítanak a hús-iparral közösen végzett piacbefolyásoló tevékenységnek. A megkérdezett keres-kedők kedvezőtlenül értékelték azt a minőségcsökkenést, mely az alacsonyabb hozzáadott-érték tartalmú húsipari termékeket jellemezte. A húsipari vállalatok közötti verseny különösen erőteljes a városokban és a fővárosban. A dinamikus, növekedés-orientált kereskedelmi vállalkozások veze-tői fokozott jelentőséget tulajdonítanak a húsiparral fenntartott, intenzív partneri kapcsolatoknak. Strukturális egyenletekkel igazoltuk, hogy a húsipar-kereskedő közötti konf-liktusok szintjét nagymértékben csökkenti a húsipari vállalatok közötti erőteljes verseny. Az együttműködést hatékonyan javíthatja a húsipari szállítók rugal-massága és a piaci információk megosztása.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History