Files

Abstract

During the past decade before the EU accession the necessary harmonisation processes have been carried out to facilitate Hungary’s EU membership. Probably the most important adaptation was necessary by the agriculture, and agricultural support system. Agricultural producers in the EU member states have several possibilities to apply for financial support besides direct payments, in order to increase effectiveness of production. Hungarian farmers and agricultural entrepreneurs faced a new support system in the frame of Preaccession Funds; they experienced the support system of Structural Funds and the Cohesion Fund. This paper should give an overview and summary of the ruling support system, with special aspects of the Single Payment Scheme. An accurate and suitable registration system is required from the farmers both in case of direct payments and in case of project applications from the Structural Funds. To be able to sustain a long timeviable farm it is very important for the farmers and also for the country to take advantage of chances of the Common Agricultural Policy. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Magyarországnak az Európai Unióhoz csatlakozását megelőző közel egy évti-zedben megtörténtek azok a harmonizálási folyamatok, amelyek feltételei voltak hazánk uniós taggá válásának. Jelentős adaptációra főleg a mezőgazdaság terén volt szükség, ezen belül is a legjelentősebb változás a támogatási rendszerben kö-vetkezett be. A tagországok mezőgazdasági termelői számára számos lehetőség adódik a közvetlen kifizetések mellett, amely a termelés hatékonyságát hivatott növelni. Hazánk gazdálkodói egy, az eddigi szokásoktól eltérő támogatási rend-szerrel ismerkedhettek meg az Előcsatlakozási Alapok forrásaira történő pályá-zatok során, mely rendszer a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alap forrása-iból igényelhető támogatásokra is vonatkozik. Jelen tanulmány e támogatási rendszert kívánja áttekinteni, összefoglalni. Mind a közvetlen támogatások, mind pedig a pályázati úton elnyerhető támogatások esetén fontos követelmény, hogy az igénylők megfelelő, pontos nyilvántartással rendelkezzenek. Ahhoz, hogy a termelők több éven keresztül életképes gazdaságot tudjanak fenntartani fontos, hogy kihasználják a Közös Agrárpolitika nyújtotta lehetőségeket. Legfontosabb feladat a támogatások lehetőségének minél szélesebb körű kihasználása, amely elősegítheti a magyar mezőgazdaság stabil helyzetének és a mezőgazdaságból élő lakosság megfelelő életkörülményeinek megteremtését.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History