Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az európai munkavállalók kétharmada dolgozik a szolgáltatás-szektorban, melynek legdinamikusabban növekvő harmadát a tudásalapú cégek alkotják. Az információalapú versenyben a személyes-, illetve a szervezeti-tudás módszeres és tudatos alkalmazása a siker kulcstényezője. Egyre több szellemi dolgozó kerül a szervezetekbe, kiknek a munkaköre speciális problémához, feladatkörhöz kap-csolódik. Az információ-technológia fejlődésének egyik hatásaként a szellemi dolgozók egyre hangsúlyosabb szerepkörbe kerülnek a cégeknél. Ők azok, akik adatokkal, illetve információkkal dolgoznak és teremtenek, osztanak meg tudást a szervezet számára. A tanulmány a vállalati tudásteremtő, tudásgondozó, tu-dásmegosztó folyamat irányításának egy módját mutatja be. Mintát ad a vállala-ti tudásszereplőknek, vezetőknek és szellemi dolgozóknak egyaránt.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History