Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A kérdőíves felmérésből megállapítható, hogy rendkívüli fontosságú az ökoméz és a hagyományos technológiával készült méz közötti különbség tudatosítása, melyben fontos szerepet játszik a marketingeszközök megfelelő és hatékony alkal-mazása, többek között a különböző kiadványok és reklámok. Fontos cél, hogy a magyar fogyasztó részesítse előnyben a hazai terméket, tudja és érezze át, hogy a magyar élelmiszer vásárlásával segíti a hazai vidéki lakosság megélhetését, az ökoélelmiszer választásával védi a természeti környezetet és a saját egészségét. A 2081/92/EGK rendelet szerinti közösségi oltalom (eredetvédelem) lehetőségét célszerű lenne kihasználni a termelői csoportosulások aktív közreműködésével. Nagy figyelmet indokolt szentelni a fiatal generációk egészséges táplálkozásra való nevelésének, számukra akár iskolai oktatás keretében bemutatni a mézet, ugyanis egy pár év múlva belőlük lesz a fogyasztók új generációja. Lényeges célkitűzés az egységes, ugyanakkor jól megkülönböztethető jelzéssel ellátott ökotermékek védjegyének kialakítása, melyet országos szinten szükséges megvalósítani. Azaz egy egységes hazai ökovédjegy kialakítása és a kereskede-lem, a fogyasztók felé történő intenzív kommunikálása is szükséges. A világpiacon általános tendencia, hogy az ökológiai termékek iránt egyre je-lentősebb az igény, emiatt a garantáltan tiszta élelmiszer, így az ökoméz is ked-vező versenypozícióba kerülhet. Az ökoméz új minőség a piacon, ezért hosszú tá-von piacképes, mindenki számára minőségi megkülönböztetést jelent. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A questionnaire survey has shown that it is important to get across the difference between ecohoney and honey made by traditional technology. This can be accomplished by effectively employing the appropriate marketing methods, including among others various publications and advertising. An important objective is to persuade the Hungarian consumer to favor domestic products, because by buying domestic food products they help the existence of country people in Hungary and by selecting ecofood they help to protect the environment and their own health. It would be expedient to employ the option of community protection (source protection) according to statute 2081/92/EGK with the active collaboration of producer groups. Attention has to paid to educating the younger generation to adopt a healthy diet. Honey should be demonstrated to them perhaps in schools, as they will be in a few yours the new generation of consumers. An important objective is the establishment of a uniform but easily distinguishable national brandmark for eco-products. That is, it is imperative to develop a domestic ecobrandmark, which then needs to be intensively communicated to both commerce and consumers. On world markets the tendency is an increasingly intensive requirement for ecological products, therefore food of guaranteed purity such as ecohoney may acquire a favorable competitive status. Eco-honey represents a new quality on the market; therefore it is marketable on long term and means quality differentiation for everyone.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History