Files

Abstract

Különböző okok arra ösztönzik a magyar vállalatokat, hogy a klasszikus banki finanszírozás mellett más, egyéb likviditást fokozó eszközök után nézze-nek. Az agrárcégek esetében hatványozottan jelentkezik ez az igény, hiszen szá-mukra mindig is nehezebb volt a banki finanszírozáshoz való hozzájutás a szek-torra jellemző speciális kockázatok, vagy éppen az elégtelen fedezet megléte mi-att. Az alternatív megoldások – faktoring mellett ilyen a forfaiting és a lízing is – keresése esetükben még inkább sürgető. A közel évtizedes banki kereskedelem-finanszírozási tapasztalatok azt mutatják, hogy a belföldi szállítások esetén ér-demesebb a faktoring szolgáltatásokat igénybe venni az export faktoring költsé-ges volta miatt (a hazai faktor külföldi faktort is bevon az ügyletbe), míg export esetén a forfaiting tűnik kedvezőbb megoldásnak. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX For a number of reasons Hungarian companies are impelled to seek, besides classical banks, other sources of finance allowing enhanced liquidity. In the case agricultural enterprises this need occurs with increased strength, because avail-ability of bank finance for them is scarce due to the special risks characterizing the sector or to a lack of adequate collaterals. The search for alternative sources in our case such as factoring, forfeiting and leasing is even more urgent. Nearly a decade experience with merchant bank financing shows that it is well worth to take up factoring services for domestic deliveries because of the expensive nature of export factoring (domestic factors involves also foreign factors) and forfeiting seems to be a more favorable solution for export deliveries.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History