A KUTATÁSI EREDMÉNYEK SORSA ÉS HASZNA

A gazdasági növekedés motorja a folyamatos műszaki-gazdasági megújulás, az innováció, amit a magas szinten művelt alap és alkalmazott kutatás alapozhat meg. Az alapkutatási eredmények hasznosítása tartós gazdasági előnyt jelenthet. Ehhez azonban egy országnak tőkeerősnek kell lenni, megfelelő intenzitású K+F tevékenységet kell folytatni. Jelenleg a világ országaiban a K+F tevékenység intenzitása nagyon változó, a K+F ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya 0,8–5% között változik. Az alacsony fejlesztési intenzitás általában a szegényebb országokra jellemző. Az EU-ban nagy erőfeszítéseket tesznek a kutatás-fejlesztés hatékonyságának fokozására. A főbb tennivalókat a lisszaboni értekezlet záródokumentumában rögzítették. Általános cél a K+F ráfordítások koncentrálása, s a 3%-os GDP-arányos intenzitás elérése.


Other Titles:
DESTINY AND BENEFIT OF RESEARCH RESULTS
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.43415
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/43415
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43415
Page range:
679-685
Total Pages:
7
Note:
The economic development is generated by the continuous technical and economic innovation, what should be based on high level basic and applied research activity. For these reasons applied research based on high level may lay foundations. The utilization of the result of basic research may mean a lasting economic benefit. A country needs him for this for well-funded one to be, has to pursue a research-developmental activity with suitable intensity. Currently the intensity of R&D activity is very diverse in the world's countries, the R+D proportions of expenditures to GDP are between 0.8 and 5.0 %. The low research intensity is typical of the poorer countries, generally. Big efforts are put onto the increase of the efficiency of the research and development in European Union. The documents of the Lisbon meeting set the most important tasks. General aim is the concentration of the R&D expenditures and the achievement of the 3% value of the GDP proportional intensity.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University Special Issue Part II
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)