Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az éves beszámolók nyilvánossága lehetővé teszi a versenytársak működéséhez szükséges inputok és a működés eredményeként keletkező outputok számvitellel mért adatainak úgy az egyszerűbb, mint a bonyolultabb módszerekkel történő elemzését. Számos tanulmányom mutatta be a számviteli beszámolók adatbázisán nyugvó hányados típusú mutatókra alapozottan, a többváltozós matematikai modellek (faktoranalízis, clusteranalízist stb.) felhasználásával a vállalkozások pénzügyi gazdasági egyensúlyi helyzetének minősítését [Reke, 1997]. A piac szereplői igényeltek egy olyan egyszerű módszer kidolgozását, amely lehetővé teszi ezen egyensúlyi helyzetet kifejező mutatókra alapozott változásvizsgálat kidolgozását. Megítélésem szerint ezt az igényt a longitudinális panel vizsgálat módszere elégíti ki, amely a változásokat hosszabb időszakra vonatkozóan, viszonylag egyszerű módszerrel képes bemutatni, ezáltal segítve a vállalkozások kontrolling munkáját.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History