000043313 001__ 43313
000043313 005__ 20180504224821.0
000043313 0247_ $$2Other$$aISSN 1586-4502
000043313 037__ $$a1401-2016-117280
000043313 041__ $$ahu
000043313 194__ $$aReDIF-Chapter
000043313 245__ $$aA KUKORICATERMESZTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 2003-2006 ÉVI TESZTÜZEMI ADATOK ALAPJÁN
000043313 246__ $$aANALYSIS OF EFFICIENCY AND PROFITABILITY OF MAIZE PRODUCTION ACCORDING TO 2003-2006 HUNGARIAN FADN DATA
000043313 260__ $$c2008
000043313 269__ $$a2008
000043313 270__ $$mbarkaszil@akii.hu$$pBarkaszi,   Levente
000043313 300__ $$a12
000043313 336__ $$aJournal Article
000043313 390__ $$aIts importance is going to last or even increase in the coming years. That is why the rational and efficient utilisation of the inputs devoted to maize production is equally important from the point of view of the environment and the profit for the farmers.
For analysing the question I have examined the production data of Hungarian FADN farms producing more than 5 hectares of maize during 2003-2006. This way taking the four years’ data I have concluded the analysis of 2982 individual and 761 corporate farms. For analysis purposes I have calculated the total direct cost spent on the production of 1 ton of grain maize and grouped the farms into 5 even groups according to this. At each group I have examined the main inputs in connection with maize production, the yields and the profits. I have paid special attention to the usage of artificial fertilisers and herbicides. Besides that I have studied the difference in the level of maize production among the different regions and also the influence of higher education on herbicide use.
The results have shown that despite the fact that Hungarian average usage level of industrial inputs is below the EU-15 level, in some farms significant efficiency and most likely proficiency problems exists, shedding light to possible saving opportunities as the highest profits were reached below maximum input usage.
000043313 490__ $$aBulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part I
000043313 500__ $$aIts importance is going to last or even increase in the coming years. That is why the rational and efficient utilisation of the inputs devoted to maize production is equally important from the point of view of the environment and the profit for the farmers.
For analysing the question I have examined the production data of Hungarian FADN farms producing more than 5 hectares of maize during 2003-2006. This way taking the four years’ data I have concluded the analysis of 2982 individual and 761 corporate farms. For analysis purposes I have calculated the total direct cost spent on the production of 1 ton of grain maize and grouped the farms into 5 even groups according to this. At each group I have examined the main inputs in connection with maize production, the yields and the profits. I have paid special attention to the usage of artificial fertilisers and herbicides. Besides that I have studied the difference in the level of maize production among the different regions and also the influence of higher education on herbicide use.
The results have shown that despite the fact that Hungarian average usage level of industrial inputs is below the EU-15 level, in some farms significant efficiency and most likely proficiency problems exists, shedding light to possible saving opportunities as the highest profits were reached below maximum input usage.
000043313 520__ $$aA kukorica napjaink egyik legfontosabb kultúrnövénye a világban és Magyarországon egyaránt. Jelentősége megmarad, sőt várhatóan fokozódni fog az elkövetkező években is. Éppen ezért a termesztésére fordított ráfordítások ésszerű és hatékony felhasználása egyaránt fontos a környezet és a termelők jövedelme szempontjából.
A kérdéskör elemzése érdekében megvizsgáltam a 2003-2006 során a magyar tesztüzemi rendszerben 5 hektárnál nagyobb területen kukoricatermesztéssel foglalkozó üzemek termelési adatait. Így a négy évben 2982 egyéni és 671 társas tesztüzem vizsgálatát végeztem el. A vizsgálat érdekében kiszámítottam az 1 tonna kukorica előállítására fordított összes közvetlen költséget és ez alapján a sorba állított üzemeket 5 egyenlő darabszámú csoportba rendeztem. Az üzemcsoportoknál vizsgáltam a termeléssel összefüggő főbb ráfordítások, a hozam és a jövedelem alakulását. Kitüntetett figyelmet szenteltem a műtrágya és a herbicid felhasználásnak. Ezen felül vizsgáltam a különböző régiók kukoricatermesztési színvonala közötti különbségeket, illetve a szaktudás megnyilvánulását a herbicid használat terén.
A vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy mindannak ellenére, hogy a magyarországi ipari inputok átlagos felhasználása elmarad az EU-15 országokétól, egyes üzemeknél jelentős hatékonysági és vélhetően szakmai problémák, egyúttal megtakarítási lehetőségek vannak, mert a legjobb eredmények nem a legmagasabb inputfelhasználás mellett realizálódtak.
000043313 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2008-09-19T09:08:34Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000043313 650__ $$aAgribusiness
000043313 650__ $$aCrop Production/Industries
000043313 650__ $$aProduction Economics
000043313 6531_ $$aráfordítás felhasználás
000043313 6531_ $$aköltségszerkezet
000043313 6531_ $$aherbicid felhasználás
000043313 6531_ $$aszakértelem
000043313 6531_ $$ainput use
000043313 6531_ $$acost structure
000043313 6531_ $$aherbicide use
000043313 6531_ $$aimportance of knowledge
000043313 700__ $$aBarkaszi, Levente
000043313 773__ $$o248$$q237
000043313 8564_ $$s234777$$uhttps://ageconsearch.umn.edu/record/43313/files/Bulletin08_I_Barkaszi.pdf
000043313 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/43313
000043313 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:43313$$pGLOBAL_SET
000043313 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2008-09-19T09:15:34Z
No. of bitstreams: 1
Bulletin08_I_Barkaszi.pdf: 234777 bytes, checksum: c0f9a80f4fae546ee6a0400f01b07f65 (MD5)
000043313 912__ $$nMade available in DSpace on 2008-09-19T09:15:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Bulletin08_I_Barkaszi.pdf: 234777 bytes, checksum: c0f9a80f4fae546ee6a0400f01b07f65 (MD5)
  Previous issue date: 2008
000043313 982__ $$gSzent Istvan University>Faculty of Economics and Social Sciences>Bulletin of the Szent Istvan University
000043313 980__ $$a1401