A FELDOLGOZOTT FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK FOGYASZTÓI SZEGMENTÁLÁSA ÉS MAGATARTÁSI JELLEMZŐI

A funkcionális élelmiszerek (friss és feldolgozott) hozzáadott értéket jelentenek a fogyasztók és a termelők részére egyaránt. A funkcionális élelmiszerek értékesítésének üteme a világban és az újonnan megjelenő piacokon – köztük Magyarországon – meghaladja az élelmiszerek értékesítésének átlagos növekedési ütemét, de még jelenleg is csak réspiacnak tekinthető. A fogyasztói magatartást a Black – Campbell (2006) által adaptált, funkcionális élelmiszerválasztási modell alapján elemeztük. A primer kutatásunk 1060 fős 15 év feletti országos reprezentatív mintára épült. Az adatbázist az eredeti változók alapján K-közép módszerrel klasztereztük. A hazai funkcionális élelmiszerfogyasztókat 5 szegmensbe soroltunk be, amelyeket összehasonlítottunk és jellemeztünk. The functional foodstuffs (fresh and processed) mean added value both for the consumers and the producers. The realisation rate of the functional foodstuffs in the international market and the new markets – like Hungary – is higher than the foodstuffs’ average realisation rate, but still it is only a niche market. We have analysed the consuming behaviour based on the functional foodstuff selecting model that was adapted by Black – Campbell (2006). Our primary research was built on a domestic representative sample of 1060 people older than 15. The data base – based on the original variables – was clustered with the K-mean method. We have classified the domestic foodstuff consumers into 5 segments that we compared and characterised.


Other Titles:
SEGMENTATION AND CHARACTERISTICS OF CONSUMER BEHAVIOR OF PROCESSED FUNCTIONAL FOODS
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.43243
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/43243
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43243
Page range:
159-167
Total Pages:
9
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part I
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)