Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A tanulmány Malmquist index segítségével vizsgálja a magyarországi szántóföldi növénytermelés teljes tényezős termelékenységének változását üzemméret szerinti bontásban 2004 és 2015 között. A Malmquist index a hatékonyságot a burkolófelület elemzés (Data Envelopment Analysis - DEA) módszerével előállított határfüggvénytől való távolsággal méri. Az index a termelékenységváltozás okainak feltárásához további információkat is szolgáltat azzal, hogy annak értékét összetevőkre bontja fel. Az eredmények szerint a szántóföldi növénytermelés termelékenysége a vizsgált időszakban kismértékben növekedett, ami a technikai hatékonyság növekedésének volt köszönhető. Méretkategóriánként vizsgálva a közepes méretű üzemek érték el a legnagyobb termelékenység növekedést, míg a kisméretű élvonalbeli üzemek termelési szintje került közelebb az adott technológia által maximálisan elérhető termelési lehetőségek határához. ------------------------- The study uses a Malmquist index to investigate changes in the total factor productivity of arable crop production in Hungary, broken down by farm size between 2004 and 2015. The Malmquist index measures efficiency by the distance from the boundary function generated by the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The index also provides additional information to explore the causes of productivity change by breaking down its value into components. According to the results, the productivity of arable crop production increased slightly during the period under review, due to the increase in technical efficiency. Looking at the size category, medium-sized plants have achieved the highest productivity growth, while the production level of small-scale leading plants has come closer to the limit of the maximum production potential of the technology.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History