Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A magyar labdarúgás iránti fogyasztói kereslet az elmúlt évtizedekben csökkenő tendenciát mutatnak, amely cselekvésre ösztönözte mind a Magyar Labdarúgó Szövetséget, mind az állami sportirányítást. Kutatásunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az elmúlt években elfogadott és életbe léptetett sportszakmai, illetve -menedzsment intézkedések, hogyan befolyásolták az emberek érdeklődését az NB1-es mérkőzések iránt. Tekintettel arra, hogy a leletókról leginkább a fiatal generáció tagjai hiányoznak, így véleményük megismerése kulcsfontosságú, ha az érintettek átlagnézőszám emelkedését tűzik ki célul. Éppen ezért vizsgálatunkat egyetemi hallgatók körében végeztük. Az attitűdvizsgálathoz 11 intézkedést vettünk alapul, amelyről Stapel-skála segítségével kellett véleményt formálniuk a megkérdezetteknek. Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a válaszadók úgy gondolják, leginkább a fiatalszabály életbeléptetése, illetve a biztonság megteremtése a stadionokban hatott pozitívan az emberek érdeklődésére, ugyanakkor a kötelező szurkolói kártya, a televíziós mérkőzések számának csökkentése, valamint a bajnokság 12 csapatosra szűkítése, még inkább távol tartotta, tartja a polgárokat a magyar futballtól. ----------------------- The declining tendency of the customer demand for Hungarian Football encouraged both the Hungarian Football Association and the Hungarian Sport Governance to take action. In our research our aim was to look for answers for the following questions. How did the Sport and Managemental measures introduced in recent years, influenced the interest of the people in watching NB1 Football games? Considering the fact, that the younger generations are absent from the stands, to understand their opinion is a key factor, if our goal is to increase average attendance numbers. Because of this reason we carried out our research among University students. We based our attitude analysis on 11 action, from which they had to form their opinion with the help of the Stapel-scale. From the results we can conclude, that the respondents think the following. Mainly the Youth Rule and creating a secure stadium environment effected the interest of the people positively. However, the compulsory Fan Card, the reduced number of games streamed in television and the restriction of the championship to 12 teams kept people away even more from Hungarian football.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History