Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie zmian organizacyjnych, które zaszły w gospodarstwach rolnych w Polsce po wprowadzeniu tzw. wymogu zazielenienia, związanego z pozyskaniem płatności bezpośrednich. Przedmiotem analizy były gospodarstwa indywidualne objęte polskim FADN w latach 2014-2015. Wyniki badań wskazały na dostosowanie się gospodarstw rolnych do nowych wymogów warunkujących pełne wsparcie bezpośrednie.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History