Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu było przedstawienie skali podejmowanych innowacji i źródeł ich finansowania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego województwa podlaskiego. Perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych województw zależą od zdolności do podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Procesom innowacyjnym w Polsce towarzyszy ich znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami. Zaistnienie absorpcji procesów innowacyjnych w regionie wymaga często wsparcia instytucji zewnętrznych. Pełnią one w tym procesie rolę instytucji finansującej proinnowacyjne postawy i działania. Podstawowym instrumentem tych instytucji w finansowaniu innowacji są dofinansowania bezzwrotne. Analizę przeprowadzono na podstawie badań literatury przedmiotu oraz danych pierwotnych. Analiza materiału skłania do wniosku, że poziom innowacyjności przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego województwa podlaskiego jest bardzo wysoki do czego w dużej mierze przyczyniają się środki unijne.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History