Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań była ocena wyników ekonomicznych i potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych z regionu Mazowsza i Podlasia ujętych w systemie FADN w 2014 roku (4498 gospodarstw). Porównano wyposażenie w czynniki produkcji oraz wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ujętych w systemie polskiego FADN. Największe pogłowie zwierząt z regionu 795 skoncentrowane było w gospodarstwach mlecznych (37%) oraz mieszanych (33%). Najwyższą wielkością ekonomiczną charakteryzowały się gospodarstwa zajmujące się produkcją drobiarską, wynoszącą ponad 180 tys. euro. Drugie pod względem wielkości ekonomicznej były gospodarstwa zajmujące się trzodą chlewną – 51,1 tys. euro, a najniższą wielkość ekonomiczną miały gospodarstwa zajmujące się uprawami polowymi – 12,7 tys. euro, zwierzętami trawożernymi – 13,2 tys. euro oraz mieszane – 13,9 tys. euro.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History