Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest analiza warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce na tle w wybranych państw Unii Europejskiej. Gospodarstwo domowe, jako podstawowy podmiot życia gospodarczego dysponuje ograniczonymi zasobami. Jednym z elementów tych zasobów jest mieszkanie. Zarówno jego powierzchnia, wyposażanie oraz infrastruktura stanowią istotny element wpływający na kształtowanie jakości życia. Analiza danych statystycznych wskazała, że gorsze warunki, opisane z wykorzystaniem miernika, jakim jest średnia liczba pokojów na osobę w gospodarstwach domowych, były w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE. Wykorzystano dane statystyczne dla roku 2017 zgromadzone przez urząd statystyczny UE (Eurostat).

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History