Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w wielkości emisji gazów cieplarnianych w latach 1990-2016 z rolnictwa w Polsce na tle zmian emisji i uregulowań prawnych w Unii Europejskiej. Przedstawiono także zmiany w poziomie emisji metanu i podtlenku azotu w analizowanym okresie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że całkowita emisja GHG w 2016 roku uległa redukcji o 36,2%, metanu o 41,8%, a podtlenku azotu o 26,9% w porównaniu do 1990 roku. Głównymi przyczynami zmian w poziomie całkowitej emisji GHG i poszczególnych gazów były zmiany w liczebności zwierząt gospodarskich oraz wahania w zużyciu nawozów mineralnych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History