Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem opracowania jest określenie sytuacji finansowej wybranych spółdzielni mleczarskich w zależności od stosowanej strategii udzielania kredytu handlowego. W analizie zastosowano wskaźniki płynności finansowej, skorygowanej rentowności oraz zadłużenia. Badaniem objęto 18 polskich spółdzielni mleczarskich. Sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich różniła się w zależności od przyjętej strategii udzielania kredytu handlowego. Spółdzielnie stosujące konserwatywną strategię udzielania kredytu handlowego charakteryzowały się niższą rentownością i płynnością finansową, a także wyższym poziomem zadłużenia w porównaniu do podmiotów o strategiach agresywnych. Świadczyło to o wyższej efektywności finansowej spółdzielni o agresywnych strategiach udzielania kredytu handlowego. Stosowanie agresywnej strategii udzielania kredytu handlowego mogło przyczyniać się do stymulowania popytu, a w następstwie do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz poprawy rentowności.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History