Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem pracy jest zbadanie potencjału obszarów wiejskich na Litwie dla rozwoju energetyki odnawialnej. Materiałem badawczym i źródłem informacji były dokumenty: Program Rozwoju Litewskiej Wsi 2014-2020 Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej oraz Narodowa Strategia Niezależności Energetycznej z 2018 roku Ministerstwa Energetyki RL, a także dane statystyczne Departamentu Statystyki RL oraz raporty instytucji związanych z energetyką odnawialną. Badania obejmują lata 2007-2018 z perspektywą do 2050 roku. Analiza materiałów wykazała, że udział OZE w energetyce Litwy będzie się nieprzerwanie zwiększał, głównie ze względu na wybraną przez państwo politykę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Obszary wiejskie mają szanse wykorzystać daną koniunkturę w celu poprawy swojej sytuacji ekonomicznej poprzez wdrożenie innowacji, obniżenie kosztów produkcji rolnej, zmniejszenie bezrobocia na lokalnym rynku pracy oraz ogólnie poszerzenie i dywersyfikację aktywności ekonomicznej. Z analizy wynika, że największy udział w OZE będzie miała energetyka wiatrowa oraz słoneczna, a znaczenie produkcji biomasy zmniejszy się.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History