Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie głównych aspektów społeczno-ekonomicznych wykorzystania gleb w Polsce, z uwzględnieniem dynamiki i regionalnego zróżnicowania zmian. Wskazano, że racjonalne wykorzystanie gleb z uwzględnieniem uwarunkowań organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych jest celem strategicznym dla Polski. Jednocześnie problemy te są ważnym wyzwaniem dla nauki oraz doradztwa i praktyki rolniczej. Poszukiwanie możliwości racjonalnego wykorzystania użytków rolnych wymaga dostrzegania specyfiki gospodarki w regionach oraz wskazywania sposobów ograniczania zagrożeń dla wszystkich funkcji gleb, nakierowanych na zaspokajanie potrzeb społeczeństwa.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History