Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań było porównanie produkcyjnych i ekonomicznych skutków różnej intensywności produkcji pszenżyta ozimego uprawianego w płodozmianie zbożowym. Obliczenia wykonano na podstawie wyników trzyletnich (2008-2010) badań polowych. Efektem badań było określenie wskaźników efektywności ekonomicznej dla pszenżyta ozimego w zależności od intensywności technologii produkcji. Badania wykazały, że poziom intensywności technologii wyznaczony przez nakłady ponoszone na środki produkcji decydował o strukturze kosztów bezpośrednich i opłacalności produkcji pszenżyta. Najwyższym wskaźnikiem opłacalności bezpośredniej cechowała się technologia oszczędna bez stosowania retardantu wzrostu i z ograniczoną ochroną fungicydową oraz niskim poziomem nawożenia mineralnego.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History