Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem pracy jest ocena związku pomiędzy zmianami w wydajności i produktywności rolnictwa a poziomem dochodowości pracy w rolnictwie w Polsce. Stwierdzono wzrost wydajności i produktywności rolnictwa w Polsce, jednocześnie zanotowano spadek realnych cen surowców rolniczych oraz pogłębiający się dysparytet dochodowy rolnictwa w stosunku do gospodarki narodowej.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History