Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań było wskazanie możliwości ograniczenia emisji amoniaku w wyniku zastosowania niskoemisyjnych praktyk nawożenia obornikiem. Szacunki przeprowadzone dla gospodarstw stosujących wybrane techniki aplikacji obornika w 2016 roku wykazały ograniczenie emisji amoniaku w zakresie 2,4- 3,0% w stosunku do wielkości emisji bez zastosowania praktyk niskoemisyjnych. Na podstawie projekcji ograniczenia emisji NH3 wykonanych dla wszystkich gospodarstw stosujących nawożenie obornikiem i rekomendowanych niskoemisyjnych praktyk, można stwierdzić, że oszacowana wielkość emisji amoniaku mieściła się w zakresie 192,6-206,8 Gg NH3, co stanowiło od 4 do 10,6% redukcji.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History