Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest określenie zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw w zależności od ich typu rolniczego w okresie członkostwa w UE. W badaniu posłużono się danymi ankietowymi GUS za lata 2005 i 2016. Wyniki badań wskazały na postęp w zakresie zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw, chociaż typ rolniczy różnicował zakres i wielkość zachodzących zmian.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History