Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest określenie znajomości działań promocyjnych przedsiębiorstwa Tymbark. Badania przeprowadzono z użyciem kwestionariusza na próbie 120 respondentów (30 metodą PAPI i 90 – CAWI). Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że Tymbark jest znaną i w 100% rozpoznawalną marką na rynku, kreatywne zaś działania marketingowe, za które uznano innowacyjne opakowania produktów oraz nieszablonową promocję, z którymi konsumenci bezpośrednio się stykają, okazały się skuteczniejsze od tradycyjnych instrumentów marketingowych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History