Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest ocena skutków wprowadzania zmian do polityki klimatyczno-energetycznej UE w odniesieniu do sektora biopaliw, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zmian na perspektywy produkcji rzepaku. Materiałem badawczym i źródłem informacji były raporty i sprawozdania Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, GUS i Komisji Europejskiej. Analizy obejmowały lata 2007-2015 z perspektywą do 2030 roku. W wyniku wprowadzenia tych zmian może nastąpić ograniczenie powierzchni zasiewów rzepaku. Z przeprowadzonych badań wynika, że obniżenie realizacji NCW o 1% będzie skutkować zmniejszeniem powierzchni zasiewów rzepaku o 42,28 tys. ha. W 2030 roku obszar zajęty pod uprawę tej rośliny może być mniejszy o 14,3% w stosunku do 2021 roku.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History