Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji prywatnych kosztów likwidacji gospodarstwa rolnego, które mogą stanowić ważny czynnik hamujący proces przemian strukturalnych w polskim rolnictwie. Liczba gospodarstw rolnych w Polsce, będących w różnych fazach likwidacji w 2016 roku może być szacowana na poziomie pomiędzy 40 tys. a 400 tysięcy, w zależności od zastosowanych metod i przyjętych definicji. Na koszty zakończenia bytu ekonomicznego, jakim jest gospodarstwo rolne, obok wydatków związanych z likwidacją produkcji, przygotowaniem i przeprowadzeniem transferu ziemi, składają się również różnego rodzaju koszty ekonomiczne (utracone renty ekonomiczne). Brak jest dotychczas w literaturze opracowań prezentujących wysokość takich kosztów.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History