Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Podjęto dyskusję na temat skuteczności kształcenia na kierunkach reprezentujących dziedzinę nauk rolniczych. Weryfikację empiryczną przeprowadzono na podstawie danych zaczerpniętych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowane badanie ma charakter pilotażu rozpoznawczego i dotyczy 1935 absolwentów 10 polskich uczelni publicznych, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia w 2015 roku. Grupowania kierunków dokonano przy użyciu metody Warda, stosując odległość euklidesową. Przeprowadzona procedura pozwoliła na wyodrębnienie trzech skupień kierunków różniących się poziomem skuteczności kształcenia.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History