Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem podjętych badań było określenie zmian oraz dynamiki kształtowania się kosztów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym. W latach 2011-2016 polski sektor fotowoltaiczny charakteryzował się bardzo wysoką dynamika wzrostu. Moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych zwiększyła się z 1 MW do 187 MW, a ilość wytworzonej energii elektrycznej z około 0,01 GWh do 124 GWh. Do najważniejszych czynników dynamizujących rozwój tego sektora, oprócz liberalizacji prawa energetycznego oraz publicznych środków finansowych, należy zaliczyć spadek jednostkowych kosztów instalacji fotowoltaicznych, zarówno prosumenckich jak i komercyjnych. W 2018 roku średni koszt instalacji 1 kW systemu fotowoltaicznego wynosił od 4,0 do 6,4 tys. zł, przy średniej około 5 tys. zł. Wahania te wynikają m.in. z typu i jakości zastosowanych modułów PV, inwerterów, sposobu montażu, konkurencji na rynku lokalnym i sposobu wyboru oferty.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History