Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Zaprezentowano wybrane wyniki międzynarodowych badań na temat opinii i postaw młodzieży akademickiej względem idei zrównoważonego rozwoju. Analizie poddano odpowiedzi 1054 studentów z ponad 30 krajów Europy udzielone w ankiecie w 2017 roku na pytanie dotyczące życia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. Rozpatrując zróżnicowanie odpowiedzi udzielonych na to pytanie zwrócono uwagę na pochodzenie młodzieży, odnosząc wskazania grupy polskich studentów do wskazań udzielonych przez młodzież z pozostałych krajów Europy. Zbadano też, czy na zróżnicowanie odpowiedzi wpływał deklarowany w metryczce poziom kształcenia (studia I, II i III stopnia). Dane pozyskano przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety opracowanej w języku angielskim oraz przetworzono przy wykorzystaniu tabel przestawnych opracowanych w arkuszu Microsoft Excel. Stwierdzono, że życie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju najczęściej deklarowała młodzież akademicka z krajów UE-15. Wraz z podnoszeniem poziomu kształcenia, zauważono tendencję do wzrostu świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History