Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem opracowania jest określenie zmian na rynku nowych i używanych ciągników rolniczych w Polsce. Dane źródłowe pochodziły z zasobów udostępnionych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). W okresie 2012-2016 zarejestrowano w Polsce 143 439 ciągników rolniczych, w tym 72 152 nowe pojazdy. Poziom zakupów ciągników w analizowanym okresie obniżył się o ok. 7 tys. szt., głównie za sprawą spadku popytu na nowe pojazdy. Spadek popytu na ciągniki w analizowanym okresie wynikał z braku dofinansowań unijnych oraz niekorzystnej sytuacji na rynku płodów rolnych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History