De functie van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw: Een quickscan naar de functie in de huidige vorm en marktsituatie

By means of a quickscan, this research describes the role of the Agricultural Loan Guarantee Fund (BF) instrument for agricultural entrepreneurs in its current form and within the current market situation. In this, account was taken of the general trends in the sectors that are important for the BF, the current BF decree, indications providing insight into the importance of the instrument, the financing policy of banks and the role of the BF, and the idea of possibly using the BF to stimulate innovation. The description is based on data from LEI's Farm Accountancy Data Network, data from the Agricultural Loan Guarantee Fund foundation, and interviews with experts from banking practice. Dit onderzoek beschrijft in een quickscan de functie van het instrument Borgstellingsfonds voor de Landbouw (BF) in de huidige vorm en marktsituatie voor de agrarische ondernemers. Hierbij is rekening gehouden met de algemene trends in de voor BF belangrijke sectoren, het huidige besluit BF, indicatoren die inzicht geven in het belang van het instrument, het financieringsbeleid van banken en de rol van BF en het idee om BF mogelijk te gebruiken voor het stimuleren van innovaties. De beschrijving is gebaseerd op gegevens uit het Bedrijven-Informatienet van het LEI, gegevens van de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw en interviews met deskundigen uit de bancaire praktijk.


Other Titles:
The role of the Agricultural Loan Guarantee Fund; A quick scan of its function in its current form and within the current market situation
Issue Date:
2006
Publication Type:
Working or Discussion Paper
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/29134
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/29134
Total Pages:
68
Series Statement:
Report 6.06.05

Record appears in: Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)