Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Commissioned by the Dutch Product Board for Livestock, Meat and Eggs, LEI has carried out an international comparative study of the production costs in pig farming in the year 2004. Also the cost increases expected until 2013 resulting from policy measures are examined. The study also includes an indication for all studied countries of the supply chain costs to deliver pork to the German market. The Netherlands have a favourable production costs position, but, more than other EU countries, have to deal with increasing costs because of policy measures. In opdracht van de PVE heeft het LEI een internationaal vergelijkende studie gedaan naar de productiekosten van varkens in 2004. Ook is gekeken naar de verwachte kostenontwikkeling tot 2013 door beleidsmaatregelen. Verder is een indicatie gegeven van de kolomkosten voor levering van varkensvlees vanuit de onderzochte landen op de Duitse afzetmarkt. Nederland heeft een gunstige kostprijspositie, maar krijgt meer dan andere EU-landen te maken met toenemende kosten door beleidsmaatregelen.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History