Kostprijsontwikkeling consumptie- eieren 2004-2012: Basisjaar 2004

This report relates to a comparative study of the production cost of eggs in 2004 in some EU countries and Brazil and the USA. This was supplemented by a review of the prospects up until 2012. An insight was obtained into the national developments in animal welfare, environmental measures, and food safety. It was concluded that the production cost of eggs in the EU will further increase and as a result the difference in production cost with the non-EU countries will further increase. In the EU, Dutch and German layer farmers are confronted with additional animal-welfare and environmental regulations as compared to their counterparts in France, Spain and Poland. In dit rapport worden de kostprijzen van eieren in 2004 van verschillende EU-landen vergeleken met Braziliƫ en de Verenigde Staten. Voor alle genoemde landen is een doorkijk gemaakt naar het jaar 2012. Per land zijn de ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid in kaart gebracht. Geconcludeerd wordt dat in de EUlanden de komende jaren de kostprijs voor eieren zal stijgen, waardoor het verschil met de niet-EU-landen verder toeneemt. Binnen de EU hebben de leghennenhouders in Nederland en Duitsland te maken met extra regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en milieu in vergelijking met Frankrijk, Spanje en Polen.


Other Titles:
Production-cost developments for shell eggs, 2004-2012; Reference year 2004
Issue Date:
2006
Publication Type:
Working or Discussion Paper
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/29094
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/29094
Total Pages:
48
Series Statement:
Report 2.06.03

Record appears in: Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)