Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

The Dutch greenhouse horticulture sector has for many years endeavoured to improve its energy efficiency. In 2003, the energy efficiency index (EE Index) improved by 1 percentage point to 51%. This improvement was due to increased yields per m2 at an unchanged primary fuel consumption per m2. Conversely, in 2003 the sector's CO2 emissions increased by 0.21 million tonnes to a total of 6.44 million tonnes. This increase is due to the sector's reduced ability to make use of power companies' residual heat and cogeneration-plant heat, as a result of which the sector was compelled to make more use of fossil fuels (natural gas). However, both the use of energy-saving options such as heat storage and movable screens and the number of energy-cluster projects continue to increase. Door de Nederlandse glastuinbouw wordt al jaren gestreefd naar een verbetering van de energie- efficiëntie. In 2003 is de energie-efficiëntie-index (EE-index) met 1 procentpunt verbeterd tot 51%. Deze verbetering is het gevolg van een hogere fysieke productie per m2 bij een gelijkblijvend primair brandstofverbruik per m2. De CO2-emissie van de sector is daarentegen in 2003 met 0,21 miljoen ton gestegen en bedroeg in totaal 6,44 miljoen ton. Deze stijging is het gevolg van het feit dat de sector minder gebruik heeft kunnen maken van restwarmte en w/kwarmte van energiebedrijven en daarom meer fossiele brandstoffen (aardgas) verbruikt heeft. Het gebruik van energiebesparende opties, zoals warmteopslag en beweegbaar scherm, vertoont nog wel een stijgende trend. Ditzelfde geldt voor het aantal energieclusterprojecten.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History