REPORT FROM THE ALL-POLAND CONFERENCE ON “MANAGING AREAS OF GREAT NATURAL INTEREST” BIAŁA PODLASKA, 20TH NOVEMBER 2015


Other Titles:
SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH”, BIAŁA PODLASKA, 20 LISTOPADA 2015
Issue Date:
2016-01
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/265238
ISSN:
2083-3725
Language:
English
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), 09, 1
Page range:
125-129
 Record created 2017-11-17, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)