Files

Abstract

A magyar agrárgazdaság az elmúlt 25 évben jelentős pozícióvesztést szenvedett el, a világ élelmiszertermelésében részesedése a felére csökkent. A hazai adottságok ennél lényegesen többre képesítik az agrár-élelmiszeripari területet, ennek kihasználása jövőnk érdekében elengedhetetlen. Az élelmiszeripar különösen gyengén teljesít, a vidék helyzetének javítása érdekében fejlesztése szükségszerű. Az agrártermelés jelentős EU-támogatása lehetőséget ad a fejlődésre, javítani kellene versenyképességünket. A megtakarítások, támogatások és a kormányzati hozzáállás is lehetőséget ad egy intenzív beruházási ciklusra. Az agrárpolitikai környezet stabilnak ítélhető, ezt kellene kihasználnunk. A világ élelmiszerigénye folyamatosan növekszik, várhatóan a következő 30 évben meghaladja az 50%-ot. A hazai agrárökológiai potenciál duplája a jelenleg realizáltnak, ez is esélyt ad a fejlődésre. Erősíteni szükséges az agrárinnovációs tevékenységet, az oktatást, valamint az agrárkutatást, hogy megfeleljünk a világgazdasági kihívásoknak. Erőforrásaink (termőföld, víz, munkaerő, termelőeszközök) fokozott kihasználása a jövőben elengedhetetlen feladatunk. ----------------------------------------- Over the past 25 years the Hungarian agriculture suffered significant losses of positions, its share of the world’s food production has fallen by half. However, the domestic conditions could quality the agri-food area to achieve a significantly better position, the realisation of which is essential for our future. The performance of the food industry is particularly weak but its development is necessary in order to improve the situation in rural areas. The major EU supports for agricultural production provides the opportunity for growth, thus competitiveness must be improved. The savings, grants and government attitude allows an intensive investment cycle. The agricultural policy environment is stable, which should be taken advantage of. Demand for food grows continuously globally, in the next 30 years it is expected to extend by 50%. The domestic agro-ecological potential is double than what is currently realized, it is also encouraging. It is necessary to strengthen the agri-business innovation, education and agricultural research in order to be able to meet global economic challenges. The better utilization of our resources (land, water, labour and means of production) is an essential task for us in the future.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History