A MAGYARORSZÁGI KKV-K HELYZETE, VERSENYKÉPESSÉGÜK JAVÍTÁSA KONTROLLINGGAL

A gazdaság döntő mértékben függ a KKV-k helyzetétől. Magyarország KKV-szektorának teljesítménye máig nem tért magához a 2008-as válság okozta visszaesésből. A válság közvetlen következményeként a KKV-szektor 10%-os visszaesést szenvedett el, a vállalkozások számának, a foglalkoztatásnak és a hozzáadott értéknek a tekintetében. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gazdaság sikere érdekében a KKV-k versenyképességének javítására, felhasználva a kontrolling adta lehetőségeket is. A vállalkozások vezetői akkor gazdálkodnak helyesen, ha nyitottak az új innovatív rendszerek iránt, és megpróbálják beépíteni az új elképzeléseket a döntéshozatali mechanizmusokba. A kontrolling szemléletmód kialakítása, a kontrolling funkciók alkalmazása elősegíti a vezetői döntéseknél a hatékony és racionális gondolkodás érvényesülését. ---------- The economy is decisively dependent on SMEs. The performance of the SME sector in Hungary has not yet recovered from the shocks caused by the 2008 economic crisis. As the direct result of the crisis the SME sector suffered a 10% decrease in terms of the number of firms, employment and added value. In order to boost the success of the economy special attention must be paid to the improvement of the competitiveness of SMEs by utilizing controlling options. Business executives manage their businesses correctly if they are open to new and innovative systems and try to incorporate their new ideas into the decision-making mechanisms. The integration of the controlling approach and the application of the controlling functions help managers base their decisions on efficient and rational thinking.


Other Titles:
THE SME’ S SITUATION IN HUNGARY AND IMPROVE THEIR COMPETITIVENESS BY CONTROLLING
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/261848
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, 07, 1
Page range:
121-139
JEL Codes:
L53
 Record created 2017-08-16, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)