Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A tanulmányban két kérdésre kerestem a választ, egyrészt hogy az almasűrítményre milyen piaci igény mutatkozik, másrészt jövedelmező-e az almasű-rítménygyártás. A szekunder elemzés mellett a vizsgálatok célja az almasűrítmény mint feldolgozóipari késztermék költség-jövedelem viszonyainak értékelése is. A piaci igényt szekunder adatok feldolgozásával határoltam körül, melyhez az Eurostat, FAOSTAT adatbázisokat és a nagyobb külföldi almasűrítmény-gyártó multinacionális vállalkozások tanulmányait használtam fel. A primer adatgyűjtést egy Magyarországon működő almasűrítmény-termelő vállalkozásnál folytattam le és üzemi szintű költség-haszon elemzést végeztem. A jelenlegi elemzés nem tekinthető reprezentatívnak, nem általánosítható minden magyarországi üzemre, de nagyságrendileg jól jellemzi a költség- és jövedelemviszonyokat. A világ almasűrítmény-termelése 1,4-2,1 millió tonna közé tehető, és a termelés 50%-a Kínához és Óceániához köthető, 30%-át Európában állítják elő. A világ almasűrítményárait a legnagyobb termelő, Kína határozza meg, így az európai árak követik a kínai árakat, ami az elmúlt 10 évben a 195 és 660 Ft/kg (0,65 és 2,20 €/kg 300 Ft/€-val számítva) közötti intervallumban mozgott. Az almasűrítmény-gyártás közvetlen költségeinek minimum 50%-át a léalma mint alapanyag teszi ki, az alapanyagon kívüli közvetlen költségek több mint negyede a sűrítés költsége. Különböző, az elmúlt tíz évben tapasztalt léalmaárak mellett 198 és 493 Ft/kg között alakul az almasűrítmény önköltsége a léalma átlagos (13-14 Brix fok) szárazanyag-tartalma mellett. A kalkulációban az átlagos szárazanyag-tartalmú léalma jelenti a kiindulási alapot, azaz 7,5 kg léalmából 1,0 kg alma-sű-rítmény készíthető. Az utóbbi években a Magyarországon előfordult legmagasabb, 360 Ft-os kilogrammonkénti sűrítményárnál legfeljebb 30 Ft/kg-os léalmaár mellett érhető csak el pozitív jövedelem, 30 Ft/kg feletti léalmaár esetén – a nettó jövedelem szintjén – veszteséges lesz a feldolgozás. A legalacsonyabb, 180 Ft/kg-os sűrítményár mellett a feldolgozási tevékenység biztosan veszteséges lesz. Az elmúlt 5 év átlagáraival kalkulálva (25,3 Ft/kg-os léalmaátlagár és 354 Ft/kg-os késztermékár) 13%-os költségarányos jövedelmezőség volt elérhető a vizsgált vállalkozásban az almasűrítő tevékenységgel. A melléktermékek továbbfeldolgozása és értékesítése 8-10 Ft-tal növeli meg az 1 kg sűrítményre jutó nettó jövedelmet. = In this study, I had two different objectives. The first was to examine the market demand for apple concentrate and the second was to examine whether the apple concentrate production is profitable or not. To determine the market demand I used secondary data: the databases of Eurostat, Faostat and study papers of foreign multinational apple concentrate producer companies. The primary data were collected from a Hungarian apple concentrate producer company of great importance in this sector, and the farm level cost-benefits analysis was also made. The world’s apple concentrate production is approximately 1.4-2.1 million metric tons for market year and 50% of this production is realised in China and Oceania, while 30% is produced in Europe. The EU 28 import on average 570,000 metric tons of apple concentrate. From this, 45,000 tons are Hungarian exports, mainly marketed to Germany and Austria. Even at European level, the opportunity to increase the market share is given. The world market price of apple concentrates varied between 0.65 and 2.20 €/kg in the last ten years. In the domestic market, the price change had a lower range (0.6-1.2 €/kg). The world market price of apple concentrate is determined by China, which is the largest producer. European prices are established at the Chinese level. At least 50% of the direct cost of apple concentrate production is the cost of apples produced for industrial purposes. More than one quarter of the direct costs – excluding raw material cost – is the cost of concentration. Beside the different prices of apples for industrial purposes, the cost of apple concentrate is between 198 and 493 HUF/kg, at an average dry extract content level. In recent years, the highest price of the finished product on the domestic market was 360 HUF/kg. Profit can be only realised at a price of 30 HUF/kg for apples for industrial purposes. It is certain that if the price of the concentrate is 180 HUF/kg, the processing activity is in deficit. Where the price of the apple concentrate follows the price of apples for industrial purposes, higher changes do not occur in the cost-related profitability. Calculating with the last five years’ average prices (25. 3 HUF/kg price of apple for industrial purpose and 354 HUF/kg price of finished product), 13% of cost-related profitability was available for the investigated company involved in apple concentrate production. Processing and selling by-products can increase the net revenue of apple concentrate by 8-10 HUF/kg.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History