Files

Abstract

Celem badań była ocena zmian cen nowych ciągników wybranych marek. Przeanalizowano poziom cen ciągników rolniczych w okresie 2000-2014. Do analizy wykorzystano dane publikowane w katalogach oraz uzyskane od dilerów ciągników i maszyn rolniczych. Na podstawie tych danych stwierdzono, że dynamika cen była zróżnicowana w zależności od grupy mocy ciągników. Największy wzrost w stosunku do 2000 roku zanotowano w ciągnikach o mocy 80-100 kW – 98%, a najmniejszy w grupie maszyn o mocy 60-70 kW – 42%.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History