Files

Abstract

Szegénység, nélkülözés, munkanélküliség, alacsony iskolázottság, kilátástalanság, gyermekszegénység és még sorolhatnánk azokat a kulcskifejezéseket, amelyekkel jellemezni tudnánk a Hevesi kistérség helyzetét. A vizsgált térség a leghátrányosabb helyzetű 33 kistérség egyikeként volt jogosult, hogy komplex programot hajtson végre. A Hevesi Kistérségi Többcélú Társulás együttműködve a Magyar Tudományos Akadémiával – Ferge Zsuzsa vezetésével – a TÁMOP 5.2.1-es kiemelt program szakmai támogatásával kezdte meg a komplex Gyermekszegénység Elleni Program megvalósítását „Az integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére” elnevezésű kiemelt uniós projekt keretében. A projekt célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiához kapcsolódó, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakításával és megvalósításával. Tanulmányunkban bemutatjuk a kistérség adottságait, a helyzetfeltárás során megismert problémákat és a problémákra lehetőség szerint reagálni tudó Gyermekszegénység Elleni projekt eredményeit. Felhasználtuk a Magyar Tudományos Akadémia igény- és szükségletfeltárásának, valamint a projekt által készített elégedettségi felmérésének az eredményeit is. Meggyőződésünk, hogy a program magas színvonalon, az egyéni szükségletekhez is igazodva valósult meg, a generációkon átívelő, mélyreható változásokat azonban csak elindítani tudta. ---------- Poverty, deprivation, unemployment, low education level, hopelessness, child poverty and we could list the other key phrases, which could characterize the situation of Hevesi small region. The studied region as one of the 33 most disadvantaged small regions was entitled to implement a complex program. The Multi-functional Association of Hevesi Small Region in collaboration with Hungarian Academy of Sciences – professional leader: Zsuzsa Ferge – has started to implement the complex Program against Child Poverty supported professionally by TÁMOP 5.2.1 priority program. “The integrated local programs to reduce child poverty” is an EU flagship project. The aims of this project are the reduction of poverty (especially child poverty) and prevention the reproduction and inheritance of poverty. The development and implementation of children and youth policy based on local needs is connected to “Let’s make Things Better for our Children” National Strategy. In our study we present the endowments of the small region, problems encountered during the situation analysis, and results of Program against Child Poverty according to these problems. We used the demand and needs study of Hungarian Academy of Sciences and results of satisfaction survey completed under the project. We are convinced that program were implemented at high quality, and adjusted to individual needs. However, the inter-generational, radical changes could just started in framework of the project.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History