Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Vinarsko-vinogradska proizvodnja je tradicionalna grana poljoprivredne djelatnosti u Hrvatskoj. Provedeno se istraživanje temelji na jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je uspjelo stvoriti imidž, strategiju proizvodnje i plasman vina na tržištu. Svoj opstanak i probitak na tržištu gospodarstvo temelji na diverzificiranim djelatnostima gdje posebnu ulogu ima agroturizam. Analiza ekonomskih pokazatelja izdvojenog gospodarstva pokazuje uspješnost u vođenju gospodarstva, a financijska analiza ukazuje na dobro realiziranu investiciju. Prikazom strukture prodaje uspoređena je isplativost prodaje vina direktno na agroturističkom gospodarstvu i prodaje neizravnim kupcima te su dane preporuke za efikasno vođenje gospodarstva.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History