Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Environmental, social and economic problems are currently ones of the most important questions of sustainable development. Issues related to agglomerations should get more emphasis now than ever before. Near half of the population lives and works in these areas, moreover the global scale urbanization continues to grow altering villages near to towns. The role of transport in the evolution of the environmental conditions of the agglomeration has been increasing. Herby it is getting more important in township development, consequently optimization of transportation becomes a keystone of sustainable agglomeration. In our study, the bus transport of Győr’s agglomeration was investigated. Connections among parameters of the settlements and bus patches were investigated in order to clarify causes of transport preferences of the inhabitants (bus contra motor-car). As a result of our research, it turned out that inhabitants of the rich villages tend to use car instead of busses independently from the time they would spend on the busses. Significant linear correlation is demonstrated between the proportion of the bus users and the distance from Győr independently from the income level of the inhabitants. ------------------------------------------------------------ Napjaink környezeti, társadalmi és gazdasági problémáinak egyik legjelentősebb alapkérdése a fenntartható fejlődés, a jövő generációk életlehetőségeinek és feltételeinek biztosítása. Ezen belül az agglomerációs övezetekhez kapcsolódó problémáknak nagyobb hangsúlyt kell kapnia a korábbi időszakhoz képest, hiszen a lakosság jelentős része él és dogozik ezeken a területeken, sőt globális szinten az urbanizáció továbbra is növekszik a városok melletti településeken. Az agglomerációs övezetek környezetállapot alakulásában egyre nagyobb a közlekedés szerepe, ami a településfejlődés egyre jelentősebb részét képezi, ezáltal a közlekedés optimalizálása a fenntartható agglomeráció egyik kulcskérdése. Jelen tanulmány keretében Győr város agglomerációs övezetében lévő települések buszközlekedését vizsgáltuk. A települések és a buszjáratok adatai alapján kerestünk összefüggéseket arra vonatkozóan, hogy milyen paraméterek lehetnek meghatározók abban, hogy az agglomerációban lakók a bejáráshoz személygépkocsit vagy a buszközlekedést preferálják. Kutatásunk során megállapítottuk, hogy a tehetősebb települések lakosai előnyben részesítik a személygépjármű közlekedést függetlenül az autóbuszon töltött időtől. A vizsgált településekről busszal utazók aránya és a települések Győrtől való távolsága között szoros lineáris kapcsolat van, amit a lakosság jövedelmi szintje sem befolyásol.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History