ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK GAZDÁLKODÁSI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA KLASZTERANALÍZISSEL

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok biztosítják a lakosság számára fontos közszolgáltatások jelentős hányadát, így működésük, gazdálkodásuk minősége a tulajdonos önkormányzatok számára is nagymértékű figyelmet igényel, ezzel egyetemben kockázatok hordozója is lehet. Tanulmányomban a megyei jogú városok, a Főváros és a fővárosi kerületek cégeit vizsgáltam meg 2010-2013 között, likviditás, bonitás, rentabilitás szempontjából. Hipotézisként azt fogalmaztam meg, hogy működési és tőkeszerkezeti jellemzők a vizsgált vállalkozások döntő hányadában megfelelőek voltak. A vizsgálatok során évenként változó számú (183-334 db) vállalatot vizsgáltam meg klaszteranalízis segítségével, a vizsgálatba vont változókat a mérleg és eredménykimutatásból származó mutatókra alapoztam. Tanulmányból képet kaphatunk az önkormányzati cégek gazdálkodásáról, és azok időbeli változásáról. ------------------------------------------------ The government-owned business organizations provide a significant proportion of important public services to the population, thus the quality of their operation and management is important to the owner local governments which at the same time can also pose risks. In my study, I examined county towns, the capital and capital districts between 2010-2013 in terms of liquidity, creditworthiness and profitability. As a hypothesis, I assumed that the characteristic of operating and capital structure were appropriate in most analyzed companies. I examined a changing number of companies annually (184-334 units) using claster analysis, variables used in the study were imported from balance sheets and income statements. From the study, we can get a picture of the operation and temporal changes of local governments.


Other Titles:
The Examination of Financial Parameters of the Local Government’s Companies
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/233823
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/233823
Published in:
Acta Carolus Robertus, 06, 1
Page range:
63-74
Total Pages:
11
JEL Codes:
H70
Series Statement:
6
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)