HOGYAN LEHET ÉLMÉNY A MUNKAVÉGZÉS? – ÁRAMLAT A MUNKAHELYEKEN

Vajon összeegyeztethető-e a munka és a boldogság? Kutatásunkban Csíkszentmihályi Mihály flow-elméletére és Abraham Maslow szükségletelméletére alapozottan kerestük erre a kérdésre a választ a munkavállalók munkahely választási attitűdjeinek, szükségleti szintjeinek, illetve a flow – azaz áramlatélmény – munkahelyen való megélésének feltételeinek vizsgálatával. E tényezők feltárására irányuló primer kutatásunk eredményei alapján elmondható, hogy a válaszadók többsége elsődleges szempontként tekint a piacképes bérezésre, a női megkérdezettek számára fontosabb az összetartozás iránti szükséglet, mint a férfiaknak, a részmunkaidőben foglalkoztatottak pedig kevesebbszer élnek meg áramlatélményt, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, ami feltehetően a rövid munkahelyen töltött idővel van összefüggésben. Habár ezt a kérdéskört nem vizsgáltuk, de eddigi eredményeink megalapozhatják további, a témával kapcsolatos kutatásainkat. -------------------------------------------- Is it possible to reconcile work and happiness? In our research – based on Mihaly Csikszentmihalyi’s Flow theory and Abraham Maslow's Hierarchy of Needs – we were looking for the answer to this question while we were examining workers job choosing attitudes, levels of their needs and the terms of experiencing the flow at workplace. Based on the results of our primary research to explore these factors we can say that the primary job choosing factor is the marketable payment for most of the respondents, for female respondents the need of love and belonging is more important than men, parttime employees living the flow fewer than full-time employees, which may due to the short time spent at work. Although this issue is not examined, our results could help us in our research in the future.


Other Titles:
How can be the job an experience – Flows in the workplaces
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/233818
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/233818
Published in:
Acta Carolus Robertus, 06, 1
Page range:
9-18
Total Pages:
10
JEL Codes:
M14
Series Statement:
6
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)